Setkání OČÚJV

Setkání klubů a spolků sdružených v OČÚJV dne 14.11.2015 v Telči
V pořadí již páté setkání proběhlo v městě Telči, které bylo v roce 2002 zapsáno do seznamu památek UNESCO. Po příjezdu a nutné administrativě spojené s prezentací následoval oběd ve společenském sále hotelu Antoň, kteréžto prostředí bylo důstojné onoho slavnostního setkání. 
Po obědě vyjel celý peloton na renesanční náměstí, kde byli velocipedisté přivítáni starostou města spolu se Zachariášem z Hradce a jeho manželkou Kateřinou z Valdštejna. Po projevech a představení jednotlivých spolků byla odstartována vyjížďka po okolí Telče, za sic větrného, ale slunečného počasí. 
Zastávka byla u poutního kostela sv.Jana Nepomuckého, kde mimo potravy tělesné – svačinka věnovaná masozávodem Krahulík- byl vyslechnut nádherný varhanní koncert mistra Pavla Saláka.
Následoval přejezd do technického muzea pana Aleše Wimmera, člena telečského spolku, kde bylo podáváno svařené víno, které přišlo velmi vhod. 
Poté se všichni přesunuli do společenského sálu, kde následoval slavnostní akt představení spolků a předání předsednictví Klubu českých velocipedistů Hrabová. A poté jsme se bavili až do pozdních nočních hodin při hudbě Swing tria Telč, při retro módní přehlídce členek telečského spolku a poté při taneční zábavě s hudbou pana Zadiny.
 
Pořadatelé děkují všem přítomným, kteří vážili mnohdy dalekou cestu do Telče a všem, kteří se přičinili za zdařilý průběh setkání.
Za Spolek telčských velocipedistů Jiří Holubec, předseda
 

 


Fotogalerie: Setkání OČÚJV

V této fotogalerii nejsou žádné fotky.