2011

Veteránská revue 2011

Dne 7.5.2011 uspořádal Spolek telčských velocipedistů 3. ročník výstavy historických automobilů, motocyklů, bicyklů a další techniky...

Arts&Film 2011

Dne 16.6.2011 se Spolek telčských velocipedistů opět účastnil filmovévo festivalu o umění. Pro tento rok velocipedisté účinkovali v den zahájení na místní telčském, náměstí...

Sváteční odpoledne na rynku v Polné

Dne 19.6.2011 přijalo 10 členů pozvání do města Polné na "Sváteční odpoledne na rynku". Jedná se o tradiční vítání léta a letošní ročník měl být obohacen přehlídkou našich členů...